BodyFix


Hareket etmeler, modern görüntülemede yüksek hassasiyetli radyasyon terapisindeki hataların ana nedenlerinden biridir. BodyFIX, doğru ve hassas hasta konumlandırma ve hastayı hareketsiz kılmayı mümkün kılar ve başarılı görüntüleme ile tedaviyi kolaylaştırır.

Patentli BodyFIX çift vakumlu teknoloji, hastaların istemsiz hareketlerini azaltarak yeniden konumlandırma doğruluğunu ve hastanın sabitliği en üst düzeye çıkarır.

BodyFIX Vakum Yastıkları, tüm tedavi süresince rahat ve tekrarlanabilir hasta konumlandırmayı sağlar. Hastanın konumunun kalıbı altı haftaya kadar korunur.

Tamamen steril olup, doğru ve tekrarlanabilir hasta yerleşimini kolaylaştırır
Çift vakum teknolojisi ile maksimum hasta sabitliğini sağlar
Benzersiz tasarımı, hasta anatomisini güvenli bir şekilde hareketsiz hale getirir
Hastanın rahatlığını korur
Entegre endeksleme sistemi, doğru ve tekrarlanabilir hasta kurulumu sağlar
Teşhis görüntülemeden tedaviye kadar birçok klinik ortama uyarlanabilen modüler yapılardır.